En stabil møteplass – i kvinnegruppe eller mannsgruppe

LISA kan være et supplement til behandling i rusinstitusjon eller poliklinikk, og/eller et støttetilbud til de som ønsker å jobbe med sin livssituasjon, uten å søke behandling i spesialisthelsetjenesten.

Mannsgruppen samles hver tirsdag kl. 16.30-18.30 i MO-senteret Wergeland, Storetveitveien 5 (rett ved Wergeland bybanestopp).

Kvinnegruppen samles hver onsdag kl. 18.00-20.00 i Strandgaten 80.

Deltakelse i en gruppe kan gi deg:

 • Sosial tilhørighet og et positivt og kreativt fellesskap uten bruk av rusmidler
 • Et sted å bli møtt med forståelse for rusavhengighetens kompleksitet
 • Et sted en blir møtt med respekt, anerkjennelse og interesse
 • Økt innsikt, mestring og livskvalitet gjennom samtaler i små grupper, foredrag og kulturelle arrangementer

I LISA ønsker vi å fokusere på:

 • mulighetene
 • ressursene
 • fysisk helse og fysisk aktivitet
 • psykisk helse og innsikt
 • avhengighetens utfordringer
 • struktur i hverdagen
 • egenomsorg
 • den frie tanke
 • at enhver finner sin vei med fellesskapets støtte