Har du problemer med egen eller andres rusbruk?

LISA står for livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige og for pårørende.

I LISA møter du mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon, men med det til felles at den enkelte har god kjennskap til det å ha utviklet en avhengighet til rusmidler. Du møter også dyktige fagpersoner med lang fartstid i rusfeltet.

Føler du deg alene i forhold til din rusavhengighet?

Avhengighet fører ofte til en del vanskelige følelser som igjen gjør at man unngår andre mennesker. Sosial tilbaketrekning og isolasjon forsterker behovet for å innta rusmidler. Dette kan lett bli til en ond sirkel. En støttegruppe kan kanskje hjelpe? Mange av våre deltakere er i ferd med å etablere en rusfri livsstil og søker derfor sammen for støtte og positive bekreftelser i denne prosessen. Deltagerne i pårørendegruppen finner forståelse og støtte i møte med andre pårørende, – og fagpersoner.

Pårørendegrupper

Det kan være vanskelig å leve i nære relasjoner til mennesker som strever med en rusavhengighet. LISA har derfor en gruppe for pårørende, der fokus er rettet mot den pårørende sin situasjon og behov for selvivaretakelse.