Et positivt og kreativt felleskap

Den første timen samles deltakerne til felles møte. Her inviteres foredragsholdere inn med jevne mellomrom for å belyse ulike tema som deltakerne ønsker fornyet kunnskap om. Gruppedeltakere blir og invitert til å presentere tema som den enkelte er opptatt av. Der er mye ressurser blant gruppedeltakerne.


Samtaler i smågrupper

I den andre timen deles storgruppen opp i smågrupper der den enkelte får fokus på sin livssituasjon og tema den enkelte er opptatt av. Man kan selvsagt og velge å bare være lyttende hvis man ikke ønsker fokus. Dette tar man opp med gruppelederen i forkant av møtet.


Sosiale aktiviteter

Flere ganger pr. halvår planlegges ulike sosial og kulturelle arrangementer som kino, teater, konserter, restaurantbesøk med mer. Deltakelse er delfinansiert av LISA slik at en eventuell krevende økonomisk situasjon ikke skal medføre at noen ikke kan delta.


Fast møtedag én kveld i uken.


Les også