DYKTIGE FAGPERSONER OG CO-TERAPEUTER

Gruppene ledes primært av fagpersoner med lang erfaring fra rusfeltet. Gruppelederne har med seg en co-terapeut som er tidligere deltakere i LISA, og som har vært stabilt avholdende fra rusmidler over mange år. Pårørendegruppen ledes av fagpersoner med familieterapeutisk bakgrunn.,

Den faglige bredden i LISA er sikret ved at gruppelederne er rekruttert fra:

→ Bergen Kommune

→ Helse Bergen


Les også