Et pusterom –
for deg som er pårørende

Det kan være vanskelig å leve i nære relasjoner til mennesker som strever med en rusavhengighet. LISA har derfor en gruppe for pårørende, der fokus er rettet mot den pårørende sin situasjon og behov for selvivaretakelse. I tillegg til det sosiale og positive fellesskapet, er gruppen et pusterom der dine behov står i fokus.

I LISA pårørendegruppen ønsker vi å fokusere på:

  • selvivaretakelse
  • mulighetene
  • ressursene
  • hvordan det er å leve i relasjoner til mennesker som har problemer knyttet til rus
  • den frie tanke
  • at enhver finner sin vei med fellesskapets støtte

Gruppene for pårørende drives etter samme filosofi som ettervernsgruppene, men er ikke kjønnsdelt. Pårørendegruppen samles hver torsdag klokken 18-20 i MO-senteret Wergeland, Storetveitveien 5, rett ved Wergeland bybanestopp.